Ochrana osobných údajov

V spoločnosti LUKA MOTO, dostupnej na adrese https://luka-moto.sk/, si vážime vaše súkromie a zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje. Tento dokument vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

1. Zhromažďovanie osobných údajov

Môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • Kontaktné údaje: adresa, mesto, PSČ, krajina
 • Údaje o objednávkach: informácie o produktoch, ktoré ste si objednali, dátum a čas objednávky, platobné údaje
 • Technické údaje: IP adresa, typ prehliadača, verzia prehliadača, nastavenia časového pásma, typy a verzie plug-inov prehliadača, operačný systém a platforma, a ďalšie technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup na náš web
 • Údaje o používaní: informácie o tom, ako používate náš web, produkty a služby

2. Použitie osobných údajov

Vaše údaje používame na nasledujúce účely:

 • Na spracovanie a doručenie vašich objednávok
 • Na komunikáciu s vami, vrátane zasielania informačných bulletinov a marketingových materiálov, ak ste s tým súhlasili
 • Na zlepšenie našich produktov a služieb
 • Na personalizáciu vášho zážitku na našom webe
 • Na dodržiavanie našich právnych povinností

3. Zdieľanie osobných údajov

Vaše údaje môžeme zdieľať s tretími stranami len v nasledujúcich prípadoch:

 • So službami tretích strán, ktoré nám pomáhajú spracúvať vaše objednávky a poskytovať naše služby (napr. doručovacie spoločnosti, platobné brány)
 • Ak to vyžaduje zákon alebo právne procesy
 • Na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich používateľov alebo iných osôb

4. Bezpečnosť osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

5. Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom
 • Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@luka-moto.sk.

6. Zmeny tejto politiky

Túto politiku môžeme príležitostne aktualizovať. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese: info@luka-moto.sk.